Перевод выписки из ЭГРЮЛ на польский язык

 

Перевод с русского языка на польский язык

 ODPIS

z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 

2014                                                                               №(data) 

Niniejszy odpis zawiera dane osoby prawnej

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „”

(pełna nazwa osoby prawnej) 

556577847437

(podstawowy krajowy numer rejestracyjny) 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców zgodnie z adresem siedziby danej osoby prawnej, według następujących wskaźników:

Nr

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika

1

2

3

 

Informacje o formie prawnej i nazwie osoby prawnej

1

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2

Pełna nazwa osoby prawnej w języku rosyjskim

 

3

Skrócona nazwa osoby prawnej w języku rosyjskim

 

4

NIP

 

5

КПП (Kod przyczyny wpisu do ewidencji)

 

Informacje o adresie (siedzibie) osoby prawnej

6

Kod pocztowy

 

7

Podmiot Federacji Rosyjskiej

 

8

Ulica (aleja, zaułek, itp.)

 

9

Numer budynku (posiadłość)

 

Informacje o kapitale zakładowym (kapitale zapasowym, funduszu zakładowym, wkładach udziałowych) osoby prawnej

10

Rodzaj

 

11

Wysokość (w rublach)

 

Informacje o stanie osoby prawnej i organie ewidencji w którym znajduje śię sprawa ewidencyjna

12

Informacja o stanie osoby prawnej

 

13

Nazwa organu ewidencji w którym znajduje się sprawa ewidencyjna

 

Informacje o powstaniu osoby prawnej

14

Sposób powstania

 

15

Data rejestracji

 

16

Podstawowy numer rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

 

17

Nazwa organu który dokonał rejestracji utworzenia osoby prawnej

 

 

 

Informacje o ilości założycieli (udziałowców) osoby prawnej

 

18 Ilość założycieli (udziałowców) - razem

1

 

w tym

 

19

osób prawnych

0

 

20

osób fizycznych

1

 

21

innych

0

 

 

Informacje o założycielach (udziałowcach) osoby prawnej – osobach fizycznych

 

Dane założyciela (udziałowca) – osoby fizycznej

 

22

Nazwisko

 

 

23

Imię

 

 

24

Imię ojca

 

 

25

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 

 

Udział w kapitale zakładowym (kapitale zapasowym, fundusze zakładowym, fundusze udziałowym)

 

26

Wartość udziału nominalna (w rublach)

 

 

27

Ilość udziałów (w procentach)

 

 

 

Informacje o liczbie osób fizycznych mających prawo bez upoważnienia działać w umieniu osoby prawnej

 

28

Ilość

1

 

 

Informacje o osobach fizycznych mających prawo bez upoważnienia działać w umieniu osoby prawnej

 

29

Rodzaj stanowiska

 

 

30

Stanowisko

 

 

31

Nazwisko

 

 

32

Imię

 

 

33

Imię ojca

 

 

34

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 

 

 

 

Informacje o rodzajach działalności Spółki

35

Ilość rodzajów działalności

6

 

1

 

36

Kod PKD

 

 

   37

 Typ informacji

 

 

38

Nazwa rodzaju działalności

 

 

 

2

 

39

Kod PKD

 

 

   40

 Typ informacji

 

 

41

Nazwa rodzaju działalności

 

 

 

3

 

42

Kod PKD

 

 

   43

 Typ informacji

 

 

44

Nazwa rodzaju działalności

 

 

 

4

 

45

Kod PKD

 

 

   46

 Typ informacji

 

 

47

Nazwa rodzaju działalności

 

 

 

5

 

48

Kod PKD

 

 

   49

 Typ informacji

 

 

50

Nazwa rodzaju działalności

 

 

           

 

6

51

Kod PKD

 

52

Typ informacji

 

53

Nazwa rodzaju działalności

 

       

 

 

Informacja o ewidencji osoby prawnej w urzędzie skarbowym

 

54

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 

 

55

Kod przyczyny wpisu do ewidencji (КПП)

 

 

56

Data wpisu do ewidencji

 

 

57

Przyczyna wpisu do ewidencji

 

 

58

Nazwa urzędu skarbowego

 

 

 

 

Informacja o rejestracji osoby prawnej jako ubezpieczającego w organie terytorialnym Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej

 

59

Numer rejestracyjny

 

 

60

Data rejestracji

 

 

61

Kod organu terytorialnego Funduszu Emerytalnego

 

 

62

Nazwa organu terytorialnego Funduszu Emerytalnego

 

 

 

 

Informacja o rejestracji osoby prawnej jako ubezpieczającego w organie wykonawczym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej

 

63

Numer rejestracyjny

 

 

64

Data rejestracji

 

 

65

Kod zakładu ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

Informacja o wpisach do ewidencji w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców dokonanych na podstawie przedstawionych dokumentów

 

1

 

66

Państwowy rejestracyjny numer wpisu

 

 

67

Data wpisu

 

 

68

Wydarzenie z którym związane jest dokonanie wpisu

 

 

69

Nazwa organu rejestracyjnego, w którym dokonano wpisu

 

 

 

 

Informacja o wnioskodawcach przy danym rodzaju rejestracji

 

 

70

Rodzaj wnioskodawcy

Założyciel osoba prawna- osoba fizyczna

 

Dane wnioskodawcy, osoby fizycznej

 

71

Nazwisko

 

 

72

Imię

 

 

73

Imię ojca

 

 

74

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 

 

Informacja o dokumentach przedstawionych dla wprowadzenia danego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców

 

1

 

75

Nazwa dokumentu

 

 

76

Dokumenty przedstawione

 

 

2

 

77

Nazwa dokumentu

 

 

78

Numer dokumentu

 

 

79

Data dokumentu

 

 

80

Dokumenty przedstawione

 

 

3

 

81

Nazwa dokumentu

 

 

82

Data dokumentu

 

 

83

Dokumenty przedstawione

 

 

4

 

84

Nazwa dokumentu

 

 

85

Numer dokumentu

 

 

86

Data dokumentu

 

 

87

Dokumenty przedstawione

 

 

5

 

88

Nazwa dokumentu

 

 

89

Dokumenty przedstawione

 

 

6

 

90

Nazwa dokumentu

 

 

91

Dokumenty przedstawione

 

 

7

 

92

Nazwa dokumentu

 

 

93

Dokumenty przedstawione

 

 

8

 

94

Nazwa dokumentu

 

 

95

Dokumenty przedstawione

 

 

9

 

96

Nazwa dokumentu

 

 

97

Numer dokumentu

 

 

98

Data dokumentu

 

 

99

Dokumenty przedstawione

 

 

 

Informacja o wydanych zaświadczeniach potwierdzających wprowadzenie danego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców

 

100

Seria zaświadczenia

 

 

101

Numer zaświadczenia

 

 

102

Data wydania

 

 

103

Nazwa organu rejestracji

 

 

104

Status

 

 

2

 

105

Państwowy rejestracyjny numer wpisu

 

 

106

Data wpisu

 

 

107

Wydarzenie z którym związane jest dokonanie wpisu

 

 

108

Nazwa organu rejestracji, w którym dokonano wpisu do ewidencji

 

 

3

 

109

Państwowy rejestracyjny numer wpisu

 

 

110

Data wpisu

 

 

111

Wydarzenie z którym związane jest dokonanie wpisu

 

 

112

Nazwa organu rejestracji, w którym dokonano wpisu do ewidencji

 

 

4

 

113

Państwowy rejestracyjny numer wpisu

 

 

114

Data wpisu

 

 

115

Wydarzenie z którym związane jest dokonanie wpisu

 

 

116

Nazwa organu rejestracji, w którym dokonano wpisu do ewidencji

 

 

5

 

117

Państwowy rejestracyjny numer wpisu

 

 

118

Data wpisu

 

 

119

Wydarzenie z którym związane jest dokonanie wpisu

 

 

120

Nazwa organu rejestracji, w którym dokonano wpisu do ewidencji

 

 


 

Informacja o wnioskodawcach przy danym rodzaju rejestracji

121

Rodzaj wnioskodawcy

Kierownik stałego organu wykonawczego

Dane wnioskodawcy, osoby fizycznej

122

 Nazwisko

 

 

123

 Imię

 

 

124

 Imię ojca

 

 

125

 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 

 

 

Informacja o dokumentach przedstawionych dla wprowadzenia danego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców

1

126

Nazwa dokumentu

 

127

Dokumenty przedstawione

 

2

128

Nazwa dokumentu

 

129

Dokumenty przedstawione

 

 

Informacja o wydanych zaświadczeniach potwierdzających wprowadzenie danego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców

130

Seria zaświadczenia

 

131

Numer zaświadczenia

 

132

Data wydania

 

133

Nazwa organu rejestracji

 

134

Status

 

                           

 Odpis aktualny na datę                                                      

 

Stanowisko osoby odpowiedzialnej 

                                                                                                                    Podpis                          

 

Pieczątka: 

Pieczątka:  

Podpis

 

noChildren

Наши клиенты